ผู้ผลิตน้ำพริกหนุ่ม 15 รายในจังหวัดเชียงใหม่ผลิตอย่างได้มาตรฐานต้นแบบ

  
     ผู้ผลิตน้ำพริกหนุ่ม 15 รายในจังหวัดเชียงใหม่ผลิตอย่างได้มาตรฐานต้นแบบ ล่าสุดรับเกียรติบัตรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเตรียมขยายผลให้ทั่วพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว
น้ำพริกหนุ่มจัดเป็นอาหารคาวพื้นบ้านภาคเหนือที่เป็นที่นิยมของประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเชียงใหม่ ที่นิยมซื้อกลับไปฝากญาติมิตร ทั้งนี้จากการเก็บตัวอย่างพิสูจน์ก่อนหน้านี้ พบมีการใส่วัตถุกันเสียและกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน จึงได้มีการปรับกระบวนการผลิตน้ำพริกหนุ่มในกลุ่มผู้ประกอบการต้นแบบมาตั้งแต่ปี 2552 ล่าสุดนายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผลิตนำพริกหนุ่ม จำนวน 15 รายจากตลาดที่เข้าร่วมโครงการ 3 แห่ง คือตลาดวโรรส 4 ราย ตลาดต้นพยอม 5 ราย และตลาดศิริวัฒนา 1 ราย และกลุ่มผู้รับอนุญาตใช้เลขสารบบอาหารประเภทอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที จำนวน 5 ราย เพื่อแสดงสัญลักษณ์ที่สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค ทั้งแหล่งที่เลือกซื้อที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ใช้วัตถุกันเสียไม่เกินปริมาณที่กฎหมายกำหนด โดยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า สำหรับผู้บริโภคควรเลือกซื้อน้ำพริกหนุ่มที่แช่เย็น หรือแช่แข็ง ซึ่งจะไม่ทำให้น้ำพริกหนุ่มเสียง่ายโดยไม่ต้องใช้วัตถุกันเสีย ทั้งนี้เป็นเรื่องน่าตกใจที่ว่า นักท่องเที่ยวจำนวนมากซื้อน้ำพริกหนุ่มกลับไปรับประทาน เมื่อเปิดถุงรับประทานแล้วมีรสเปรี้ยวก็ยังรับประทานเพราะเข้าใจว่าเป็นรสชาติอันแท้จริงของน้ำพริกหนุ่ม แท้ที่จริงแล้วน้ำพริกหนุ่มไม่ได้มีรสเปรี้ยวแต่อย่างใด หากชิมแล้วมีรสเปรี้ยวควรทิ้งทันที
ในอนาคตอันใกล้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จะขยายจำนวนตลาดและผู้ประกอบการผลิตให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น จนเต็มพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมั่นใจได้ว่ามาเชียงใหม่จะบริโภคน้ำพริกหนุ่มอย่างปลอดภัย
 
24 สิงหาคม 2554 , 16:27 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่