นายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด โต้กรณีการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ลายว่ายังไม่เคยรู้เรื่องมาก่อน

  
     กรณีการเตรียมการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ลาย อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ทำท่าจะเกิดปัญหาต่อเนื่อง ล่าสุดนายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด กล่าวตอบโต้ว่า ที่ผ่านมายังไม่เคยได้รับการแจ้งให้ทราบ จนถึงเดือนมกราคม 2554 ที่ได้รับเชิญเพื่อร่วมพิจารณาแนวทางก่อสร้าง
นายนันท์ เครือนพรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด กล่าวถึงกรณีสำนักชลประทานที่ 1 เตรียมการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ลาย อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ซึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้ นายอาคม สมณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อ.แม่ออน ได้ออกมาแถลงข่าวว่าอ่างดังกล่าวนี้ได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2543 และได้ผ่านความเห็นชอบโดยการทำประชาคมแล้ว ซึ่งมีเพียงชุมชนบางแห่งที่คัดค้านโดยไม่ฟังข้อมูลนั้น
นายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยงกล่าวว่า ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับทราบเกี่ยวกับแผนงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ลาย จนกระทั่งได้รับหนังสือจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว เชิญเข้าร่วมประชุมในวันที่ 13 มกราคม 2554 และต่อมามีการนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมชมรมผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งที่ประชุมมีมติให้ชะลอการก่อสร้างและให้จัดการประชุมประชาคมเสียก่อน อย่างไรก็ตาม แผนการจัดทำประชาคมที่หน่วยงานจัดสร้างได้เตรียมไว้ก็ไม่ครอบคลุมถึงผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งไม่ได้มีเพียง อ.แม่ออน และ อ.ดอยสะเก็ดเท่านั้น แต่ยังต่อเนื่องไปยัง อ.สันทราย และ อ.สันกำแพง จนถึงพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยเฉพาะตำบลป่าเมี่ยงที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด รวมทั้งตำบลหลวงเหนือ ตำบลป่าป้อง และตำบลแม่คือ
ในขณะที่นายวินัย พงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ ก็ไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดโครงการได้อย่างชัดเจน ว่าจุดเริ่มต้น ความคืบหน้า แนวทางการก่อสร้าง หรือแม้แต่ขนาดของอ่างและงบประมาณว่าได้จัดสรรไว้แล้วหรือยัง กล่าวเพียงว่าจะชี้แจงรายละเอียดเมื่อทำการประชาคมซึ่งจะจัดขึ้นเร็วๆ นี้ที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 
24 สิงหาคม 2554 , 16:50 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่