ตัวแทนจาก 14 ประเทศทั่วโลกร่วมงานมหกรรมหมอพื้นบ้านนานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     ตัวแทนจาก 14 ประเทศทั่วโลกร่วมงานมหกรรมหมอพื้นบ้านนานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ นำศาสตร์และศิลป์การรักษาแบบพื้นบ้านมาจัดแสดงให้ประชาชนตระหนักและร่วมอนุรักษ์สืบทอด
ตัวแทนจากประเทศต่าง ๆ 14 ประเทศทั่วโลก ร่วมงานมหกรรมหมอพื้นบ้านนานาชาติเชียงใหม่ ICETM 2001 ภูมิปัญญาแห่งเอเชีย โดยงานดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2554 ณ เซ็นทรัลฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต คาดว่าจะมีผู้ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าวันละ 3 พันคน หรือไม่น้อยกว่า 15,000 คน ตลอดระยะเวลาของการจัดงาน อันเป็นการกระตุ้นให้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์ล้านนา มีความเจริญก้าวหน้าและเป็นที่นิยมของประชาชน ในงานมีกิจกรรมสองส่วนหลักคือ การประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการในการพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิมของเอเชียและแพทย์พื้นบ้านล้านนา ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง และงานมหกรรมหมอพื้นบ้านนานาชาติ ณ เชียงใหม่ฮอล์ เพื่อให้ประชาชนได้เยี่ยมชม ทดลองใช้บริการสุขภาพด้านต่าง ๆ ภายใต้แนวคิดภูมิปัญญาของเอเชีย ภูมิปัญญาของโลก ในงานมีนิทรรศการหมอพื้นบ้านนานาชาติ นำศาสตร์แพทย์พื้นบ้านจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมาจัดแสดง ซึ่งหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ศาสตร์พื้นบ้าน นับเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า ที่พัฒนาให้ประชากรโลกได้ดำรงเผ่าพันธุ์ มีเอกลักษณ์วัฒนธรรมของแต่ละแห่ง มีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายตราบจนทุกวันนี้ การแพทย์พื้นบ้านของแต่ละประเทศอาจจะไม่เหมือนกัน เป็นภูมิปัญญาที่ควรสืบทอดไม่ให้สูญหาย
ในงานยังมีบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 3 พาวิลเลี่ยน คือ ล้านนาพาวิลเลี่ยน สาธิตการรักษาด้วยการแพทย์พื้นบ้าน TTM Pavilion สาธิตการรักษาด้วยแพทย์แผนไทย และ TTCM Pavilion สาธิตผสมผสาน จีน อินเดีย ไทยและตะวันตก มีการจำลองหมู่บ้าน ชุมชนและโรงเรียนภูมิปัญญาสุขภาพ จากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน กิจกรรมชมสวนสมุนไพร ลานสล่าล้านนา การประกวดวาดภาพ หมอพื้นบ้านในดวงใจ กิจกรรมบนเวที และถนนสายสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรจำหน่ายราคาประหยัด
 
25 สิงหาคม 2554 , 14:02 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่