นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีที่จังหวัดเชียงใหม่ นำภาพถ่ายฝีพระหัตถ์มาจัดแสดงอย่างสวยงาม เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพ
นิทรรศการ สีแสง แสดงชีวิต ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต นำภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงฉาย ระหว่างปี พ.ศ.2552-2553 มาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชื่นชมในพระอัจฉริยภาพ โดยมีนางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่า เดิมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์จะจัดแสดงเฉพาะในกรุงเทพมหานคร แต่เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสชื่นชมในพระอัจฉริยภาพ จึงได้กราบบังคมทูลเพื่อขอพระราชทานพระราชานุญาตให้นำมาจัดแสดง ภาพที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้มีทั้งหมด 176 ภาพ ซึ่งพระองค์ทรงฉายเอง ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ และพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย บางภาพฉายจากรถพระที่นั่ง บางภาพฉายจากหน้าต่างเครื่องบิน โดยใช้กล้องคอมแพคธรรมดา แต่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ผ่านภาพนั้นได้อย่างงดงาม
งานนิทรรศการ สีแสง แสดงชีวิต ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่เซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จัดระหว่างวันที่ 24-29 สิงหาคม 2554 หลังจากนั้นจะไปจัดแสดงที่พัทยา ขอนแก่น และสงขลา สำหรับผู้ที่ต้องการเก็บภาพเหล่านี้ไว้ชื่นชม สามารถซื้อสูจิบัตรในราคา 900 บาท รายได้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมูลนิธิมหาจักรีสิรินธร เพื่อสร้างอาคารในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
 
25 สิงหาคม 2554 , 14:03 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่