เชียงใหม่ประกาศมาตรฐานพืชผักปอดภัยรองรับการท่องเที่ยว

  
    จังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรประกาศมาตรฐานพืชผักปลอดภัยแก่เกษตรกรผู้ผ่านการรับรอง ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ชี้ว่า อาหารที่ดีมีคุณภาพเป็นส่วนสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวมาตรฐานพืชผักเชียงใหม่ปลอดภัยที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดำเนินโครงการขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกอาหารที่สะอาดปลอดภัย โดยเฉพาะความปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในพืชผักผลไม้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า เชียงใหม่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ แต่อาหารที่สะอาดปลอดภัยจะเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างความพอใจแก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
และในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรมาตรฐานพืชผักเชียงใหม่ปลอดภัยแก่เกษตรกรเครือข่ายที่ผ่านการรับรองแล้ว 10 ราย ทั้งนี้โครงการอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย ยังเปิดรับคำขอการรับรองจากเกษตรกรอยู่ ซึ่งเมื่อคณะกรรมการเข้าทำการตรวจสอบและผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดแล้ว ทางจังหวัดเชียงใหม่จะออกเกียรติบัตรรับรองให้
 
, อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม