สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย จัดสัมมนาภูมิภาคครั้งที่ 3 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสัมมนาภูมิภาคครั้งที่ 3 พร้อมให้ข้อมูลความรู้ทั้งด้านนวัตกรรม เศรษฐกิจ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
นายพลพัฒ กรรณสูต นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาภูมิภาค ครั้งที่ 3 หัวข้อ ก่อสร้างไทย ร่วมใจพัฒนา ปีที่ 2 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับผู้ประกอบการก่อสร้างและที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นและยังไม่เป็นสมาชิกของสมาคม เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น รวมทั้งการรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งแต่ละพื้นที่มีรายละเอียดแตกต่างกัน จะได้รวบรวมไปประมวลและแก้ไขได้ตรงจุด
กิจกรรมสำคัญประกอบด้วยการสัมมนาหัวข้อ แนวโน้มเศรษฐกิจและแนวโน้มธุรกิจก่อสร้าง 2554 โดยธีรสิทธิ์ เศวตศิลา ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานและบริการ บริษัท SCG Network Management จำกัด การสัมมนาเรื่อง นวัตกรรมโครงสร้างเหล็ก โดยสรรพสิทธิ์ นาคเกษม บริษัท แปซิฟิค ไพพ์ จำกัด และการสัมมนากฎหมายใหม่ ปปช. ไม่ส่ง ไม่มีสิทธิ์ประกวดราคา โดยมีนักกฎหมายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนักวิชาการด้านการคลังจากกรมบัญชีกลางเป็นวิทยากร
สำหรับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2471 โดยใช้ชื่อว่า สมาคมนายช่างแห่งกรุงสยาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงกิจการก่อสร้างให้เจริญก้าวหน้า ภายใต้มาตรฐานหนึ่งเดียว มีพลเอกพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เป็นนายกสมาคม และได้กราบบังคมทูลอัญเชิญ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2472 โดยได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมนายช่างเหมาไทย เมื่อปี 2509 และเป็นสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2544 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเข้าไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งนับเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่สมาคมและผู้ประกอบอาชีพก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน
 
26 สิงหาคม 2554 , 23:12 น. , อ่าน 1253  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่