ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
 •     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน 10 ชุด และ เครื่องทำน้ำแข็งก้อน จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายช่วยอำนวยการ อคารตึกอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/07/2550
 • หมดเขต    18/07/2550
 • อ่าน   769
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294