ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดบ้านพักพนักงาน
 •     บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ขายทอดตลาดบ้านพักพนักงาน จำนวน 6 หลัง ที่ได้ทำการรื้อถอนแล้ว ที่งานบริหารทั่วไป ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา กำหนดพูพัสดุ ในวันที่ 12 มีนาคม 2551 เวลา 09.00 น. และกำหนดขายในเวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ที่ทำการ งานบริหารทั่วไป ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอรับใบประกาศขายทอดตลาดได้ที่ งานบริหารทั่วไป ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 • หน่วยงาน    บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)
 • วันที่ประกาศ   10/03/2551
 • หมดเขต    12/03/2551
 • อ่าน   831
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294