ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน
 •     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน งบประมาณปี พ.ศ. 2556 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเิอียดได้ที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ และกำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมวันที่ 10 มิถุนายน 2556 หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซค์ www.cmcat.ac.th , www.gprocurement.go.th
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/06/2556
 • หมดเขต    10/06/2556
 • อ่าน   284
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294