ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     เทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคุลกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร ความยาว 33.00 เมตร ก่อสร้าง ณ สนามกีฬาตำบลสันผักหวาน และสาวนสาธารณะชุมชนตำบลสันผักหวาน หมู่ที่ 5 ผู้สนใจติดต่อขอซื้เอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลังเทศบาลตำบลสันผักหวาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2556
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/06/2556
 • หมดเขต    13/06/2556
 • อ่าน   341
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294