ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการพัฒนาระบบ IT Logistics
 •     มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการพัฒนาระบบ IT Logistics จำนวน 3 รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อสอบถาม และขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง อาคาร 5 ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2556
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/06/2556
 • หมดเขต    06/06/2556
 • อ่าน   276
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294