ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ดังนี้ เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง , เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2556
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/06/2556
 • หมดเขต    10/06/2556
 • อ่าน   277
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294