ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงผึ้งพันธุ์กิจกรรมผลิตขยายนางพญาผึ้งสายพันธุ์ดี จำนวน 17 รายการ
 •     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงผึ้งพันธุ์กิจกรรมผลิตขยายนางพญาผึ้งสายพันธุ์ดี จำนวน 17 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5343-1262
 • หน่วยงาน    ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/06/2556
 • หมดเขต    18/06/2556
 • อ่าน   292
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294