ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบพร้อมตู้ควบคุม
 •     โครงการชลประทานลำพูน ประกวดราคาจ้างเหมาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบพร้อมตู้ควบคุม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โครงการชลประทานลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5300-6262
 • หน่วยงาน    โครงการชลประทานลำพูน
 • วันที่ประกาศ   09/06/2556
 • หมดเขต    07/06/2556
 • อ่าน   256
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294