ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
 •     มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ พร้อมติดตั้ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5388-5363
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/06/2556
 • หมดเขต    11/06/2556
 • อ่าน   302
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294