ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เครื่องแต่งกาย) จำนวน 37 รายการ
 •     งานพัสดุและยานพาหนะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เครื่องแต่งกาย) จำนวน 37 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและยานพาหนะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-5280
 • หน่วยงาน    งานพัสดุและยานพาหนะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/06/2556
 • หมดเขต    26/06/2556
 • อ่าน   271
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294