ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ก่อสร้างลานเอนกประสงค์
 •     เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-53854380 ต่อ 19-20
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/06/2556
 • หมดเขต    20/06/2556
 • อ่าน   308
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294