ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด (ครุภัณฑ์ชำรุด) จำนวน 7 รายการ
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง อ.จอมทอง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด (ครุภัณฑ์ชำรุด) จำนวน 7 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง อ.จอมทอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5382-6981
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง อ.จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/06/2556
 • หมดเขต    26/06/2556
 • อ่าน   348
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294