ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำผู้พิการ และสนามหญ้าหน้า และรอบอาคาร
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำผู้พิการ และสนามหญ้าหน้า และรอบอาคาร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5344-6635 ต่อ 311
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/06/2556
 • หมดเขต    21/06/2556
 • อ่าน   295
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294