ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
 •     เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5339-8420 ต่อ 13
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/06/2556
 • หมดเขต    27/06/2556
 • อ่าน   309
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294