ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างท่อรับน้ำเสีย ลำเหมืองกาง (คลองแม่ข่า)
 •     ที่ว่าการอำเภอเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างท่อรับน้ำเสีย ลำเหมืองกาง (คลองแม่ข่า) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ที่ทำการปกครอง อ.เมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-1016
 • หน่วยงาน    ที่ว่าการอำเภอเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/06/2556
 • หมดเขต    18/06/2556
 • อ่าน   331
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294