ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซ้อจัดจ้าง ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-0226
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/06/2556
 • หมดเขต    19/06/2556
 • อ่าน   292
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294