ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงขยายห้องทำงานของกองกฎหมาย
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงขยายห้องทำงานของกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-1134
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/06/2556
 • หมดเขต    05/07/2556
 • อ่าน   289
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294