ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้า
 •     ศาลแขวงเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้า ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานคลัง ห้องธุรการชั้น 3 อาคารศาลแขวงเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-1908
 • หน่วยงาน    ศาลแขวงเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/06/2556
 • หมดเขต    26/06/2556
 • อ่าน   284
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294