ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารโรงฝึกทักษะพื้นฐาน
 •     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารโรงฝึกทักษะพื้นฐาน จำนวน 1 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ฝ่ายบริการการศึกษา อาคารอำนวยการชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • วันที่ประกาศ   12/07/2550
 • หมดเขต    16/07/2550
 • อ่าน   691
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294