ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะเสื่อมสภาพ จำนวน 3 รายการ รถยนต์ , รถแทรกเตอร์, รถจักรยานยนต์
 •     องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ อ.แม่ริม เชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะเสื่อมสภาพ จำนวน 3 รายการ รถยนต์ , รถแทรกเตอร์, รถจักรยานยนต์ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ งานพัสดุ องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5384-1121
 • หน่วยงาน    องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/07/2556
 • หมดเขต    24/07/2556
 • อ่าน   320
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294