ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
 •     เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5329-1380
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/07/2556
 • หมดเขต    17/07/2556
 • อ่าน   289
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294