ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคางานจ้างบูรณะกู่เจ้านายฝ่ายเหนือ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อ.เมือง เชียงใหม่
 •     ที่ทำการมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคางานจ้างบูรณะกู่เจ้านายฝ่ายเหนือ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อ.เมือง เชียงใหม่ งานการเงินการคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-2038
 • หน่วยงาน    ที่ทำการมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/07/2556
 • หมดเขต    17/07/2556
 • อ่าน   304
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294