ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคารับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร
 •     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคารับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-8007
 • หน่วยงาน    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/07/2556
 • หมดเขต    17/07/2556
 • อ่าน   257
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294