ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 •     โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประมูลปากเปล่า ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับประกาศขายทอดตลาดหรือดูสภาพรถได้ที่ งานพัสดุ อาคาร 3 ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2551 และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 24 มีนาคม 2551 เวลา 10.45 น.เป็นต้นไป
 • หน่วยงาน    โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/03/2551
 • หมดเขต    24/03/2551
 • อ่าน   618
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294