ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 ชุด
 •     โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ โรงเรียนสองแคววิทยาคม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2551
 • หน่วยงาน    โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/03/2551
 • หมดเขต    20/03/2551
 • อ่าน   603
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294