ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • งานจ้างเหมาทำงานซ่อมทางที่ถูกอุทกภัย
 •     กรมทางหลวง โดย แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำงานซ่อมทางที่ถูกอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0201 ตอนแม่แตง-กม.77+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 11 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ หน่วยงานพัสดุและสัญญา แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2551
 • หน่วยงาน    กรมทางหลวง โดย แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3
 • วันที่ประกาศ   12/03/2551
 • หมดเขต    17/03/2551
 • อ่าน   573
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294