ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเคมีประปา จำนวน 2 รายการ
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อวัสดุเคมีประปา จำนวน 2 รายการ ดังนี้ โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) จำนวน 144,000 กิโลกรัม และคลอรีนชนิดเม็ด จำนวน 12,000 กิโลกรัม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ งานเงินรายได้ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน 2551
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/03/2551
 • หมดเขต    03/04/2551
 • อ่าน   675
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294