ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ชุดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/07/2550
 • หมดเขต    19/07/2550
 • อ่าน   708
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294