ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ม่านและมู่ลี่ปรับแสงติดอาคาร
 •     คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ม่านและมู่ลี่ปรับแสงติดอาคาร จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2551
 • หน่วยงาน    คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/03/2551
 • หมดเขต    26/03/2551
 • อ่าน   560
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294