ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาดูแลความปลอดภัยทรัพย์สิน
 •     ไปรษณีไทย เขต 5 ถ.มหิดล อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาดูแลความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารพิพิธภัณฑ์ไปรษณียากรเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่่วนทรัพย์สินพัสดุ ไปรษณีไทย เขต 5 ถ.มหิดล อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-9761
 • หน่วยงาน    ไปรษณีไทย เขต 5 ถ.มหิดล อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/08/2556
 • หมดเขต    05/08/2556
 • อ่าน   301
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294