ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
 •     โรงเรียนบ้านสันมะนะ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 12 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ โรงเรียนบ้านสันมะนะ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2551
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านสันมะนะ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   12/03/2551
 • หมดเขต    25/03/2551
 • อ่าน   639
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294