ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์
 •     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแม่วาง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแม่วาง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5348-9584
 • หน่วยงาน    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/08/2556
 • หมดเขต    09/08/2556
 • อ่าน   281
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294