ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ รถยนต์บรรทุก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5381-0220
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/08/2556
 • หมดเขต    13/08/2556
 • อ่าน   283
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294