ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อหนังสือ จำนวน 548 รายการ และครุภัณฑ์จำนวน 2 รายการ
 •     มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สอบราคาซื้อหนังสือ จำนวน 548 รายการ และครุภัณฑ์จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2551
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 • วันที่ประกาศ   12/03/2551
 • หมดเขต    19/03/2551
 • อ่าน   652
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294