ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ประเภทเนื้อกรชำแหละ
 •     โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ประเภทเนื้อกรชำแหละ เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานบริหารโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-5603
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/08/2556
 • หมดเขต    23/08/2556
 • อ่าน   334
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294