ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านศรีทรายมูล
 •     เทศบาลตำบลหนองจ๊อม อ.สันทราย เชียงใหม่ ประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านศรีทรายมูล ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองจ๊อม อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5384-7380 ต่อ 108
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองจ๊อม อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/08/2556
 • หมดเขต    14/08/2556
 • อ่าน   266
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294