ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลบวกค้าง หมู่8 บ้านกอสะเลียม อ.สันกำแพง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลบวกค้าง หมู่8 บ้านกอสะเลียม อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5344-6548 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบวกค้าง หมู่8 บ้านกอสะเลียม อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/08/2556
 • หมดเขต    14/08/2556
 • อ่าน   290
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294