ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์
 •     กรมทางหลวง โดย แขวงการทางลำพูน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 106 ตอนลี้-บ้านปาง ระหว่าง กม.60+875+125 ปริมาณงาน 93,500 ตร.ม. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ แขวงการทางลำพูน งานพัสดุและสัญญา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2551
 • หน่วยงาน    กรมทางหลวง โดย แขวงการทางลำพูน
 • วันที่ประกาศ   14/03/2551
 • หมดเขต    18/03/2551
 • อ่าน   599
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294