ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร สิงก่อสร้าง
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16เชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร สิงก่อสร้าง ของส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ จำนวน 1 งาน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16เชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่ับัดนี้ ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามไ้ด้ที่ 0-5327-5560
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16เชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/08/2556
 • หมดเขต    13/08/2556
 • อ่าน   311
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294