ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแตีบัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5383-5965 ต่อ 24
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/08/2556
 • หมดเขต    15/08/2556
 • อ่าน   297
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294