ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     ธนาคารแห่งประเทศไทย ทีมบริหารกิจการภาค ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งานเปลี่ยนพรมในห้องนอนบ้านพักรับรอง 10,11,12 ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์สำนักงาน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ทีมบริหารกิจการภาค ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5393-1206
 • หน่วยงาน    ธนาคารแห่งประเทศไทย ทีมบริหารกิจการภาค ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/08/2556
 • หมดเขต    14/08/2556
 • อ่าน   255
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294