ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง
 •     สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-1157 ต่อ 15
 • หน่วยงาน    สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/08/2556
 • หมดเขต    19/08/2556
 • อ่าน   259
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294