ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลตำบลไชยสถาน อ.สารภี เชียงใหม่ ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ ก่อสร้างประปามหู่บ้านแบบบาดาลใหญ่ ,รางระบายน้ำ คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลไชยสถาน อ.สารภี เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5343-8110 ต่อ 26
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลไชยสถาน อ.สารภี เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/08/2556
 • หมดเขต    15/08/2556
 • อ่าน   277
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294