ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง อ.จอมทอง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง อ.จอมทอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5382-6981
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง อ.จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/08/2556
 • หมดเขต    14/08/2556
 • อ่าน   250
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294